SF-Caravan ry Golf-kerho, Vuosikokous Ruuhikoskigolfin klubilla