Puheenjohtajapäivä 2019

Puheenjohtajapäivä 2019

9.2.2019 - 10.2.2019
Helsinki
Original Sokos Hotel Presidentti

Tapahtuman kohderyhmä on SF-Caravan ry:n jäsenyhdistysten puheenjohtajat, sihteerit ja rahastonhoitajat/taloudenhoita-
jat. Tilaisuus koostuu luennoista ja keskusteluista. 
Koulutus keskittyy yhdistystoiminnan valmiuksien kohottamiseen, yhdistyslakiin ja yhdistys-
sääntöjen tuntemuksen lisäämiseen ja hyvien yhdistyskäytäntöjen jakamiseen oman luotta-
mustehtävän näkökulmasta.

Lisää tietoa tapahtumasta

Kartta

Tapahtumakalenteri

Lisää