Leirintämatkailun suosio säilyy - SF-Caravanin jäsenmäärä piti pintansa haasteista huolimatta

Leirintämatkailun suosio säilyy - SF-Caravanin jäsenmäärä piti pintansa haasteista huolimatta

4.1.2023

Leirintämatkailun suosio säilyy kustannusten noususta huolimatta. Ulkomaanmatkailurajoitusten poistuminen näkyi notkahduksena kotimaanmatkailussa kesäkuukausina, palaten kutakuinkin pandemiaa edeltävälle tasolle. SF-Caravanin jäsenmäärä säilyi lähes ennallaan. SF-Caravan ry:n 80 jäsenyhdistyksen henkilöjäsenten kokonaisjäsenmäärä on nyt 65 817.

Kansainväliset tutkimukset osoittavat leirintämatkailun tuovan hyvinvointia ja onnellisuutta harrastajalleen. Ilmiö pitää paikkansa myös Suomessa, mikäli SF-Caravanin jäsenmäärään on uskominen. SF-Caravan ry:n 80 jäsenyhdistyksen henkilöjäsenten määrä on yhteensä 65 817 (31.12.2022). Kokonaisjäsenmäärä laski edelliseen, kaikkien aikojen ennätysvuoteen verrattuna 1,31 prosenttia (877 jäsenellä). Vuoden 2022 aikana jäsenyhdistyksiin liittyi 6 838 jäsentä, ja jäsenyytensä päätti 7 715 jäsentä.

Kotimaan leirintämatkailun suosio säilyi koronapandemiasta johtuneiden ulkomaanmatkailurajoitusten poistuttuakin. Kapuloita karavaanareiden pyöriin toi Venäjän käymä hyökkäyssota Ukrainaan ja sen aiheuttama polttoaineiden ja elinkustannusten nousu sekä ajoneuvojen heikko saatavuus ja komponenttipula.

Vastapainoa maailman murheisiin toi yksilöllisen automatkailun mahdollistamat kokemukset ja elämykset sekä luonnonläheisyys. Heinäkuussa tehdyn saksalaistutkimuksen (GfK, Growth from Knowledge) mukaan säännöllisesti matkailuautolla ja -vaunulla matkailevat tuntevat olonsa paremmaksi ja ovat onnellisempia kuin keskimääräinen väestö. He pitävät muuta väestöä tärkeämpänä luonnonläheisyyttä ja ympäristön kestävyyttä. Brittiläinen Outjoyment Report 2022 on samoilla linjoilla. Leirintämatkailun tuottama onnellisuus on lähes kaikille tutkimukseen vastanneista (97 % n. 11 000 vastaajasta) keskeinen syy lähteä reissuun matkailuauton, -vaunun tai teltan kanssa. Leirintämatkailijoista 48 prosenttia koki onnellisuutta lähes päivittäin, kun ei-leirintämatkailijoilla osuus oli yli 13 prosenttiyksikköä pienempi. 


SF-Caravan ry on 17.5.1964 perustettu matkailuajoneuvon käyttäjien muodostamien yhdistysten valtakunnallinen keskusjärjestö, joka valvoo matkailuajoneuvon käyttäjien etuja ja edistää heidän yhteisiä pyrkimyksiään. Leirintämatkailun kehittämiseksi liitto edistää kokonaisvaltaisesti ja monipuolisesti matkailuajoneuvojen käyttömahdollisuuksia, kehittää leirintäalueita ja edistää liikenne- ja leirintäturvallisuutta sekä ympäristönsuojelua. Liitto työskentelee yhdessä viranomaisten, matkailuajoneuvojen valmistajien, maahantuojien, myyjien sekä matkailu- ja leirintäyrittäjien ja -yhteisöjen kanssa.