Tieliikennelaki voimaan kesäkuussa 2020

Tieliikennelaki voimaan kesäkuussa 2020

10.8.2018

Eduskunnan hyväksymän uuden tieliikennelain on tarkoitus tulla voimaan 1.6.2020. Karavaanareitten kannalta suurin muutos koskee alle 3 500 kg painavien matkailuautojen nopeusrajoituksia.

Kuten aiemmin olemme tiedottaneet, uudessa laissa ei enää säädettäisi muita ajoneuvoja alempaa suurinta sallittua nopeutta, koska yleisesti käytössä olevien matkailuautojen rakenne ja turvallisuusvarusteet ovat kehittyneet eikä ajoneuvojen käyttöön liikennemerkeillä rajoitetuilla nopeuksilla liity tavanomaisesta poikkeavaa riskiä. Tämän asian osalta laki hyväksyttiin SF-Caravanin lakiesityksestä antaman lausunnon mukaisesti.

Alle 3 500 kg painavista matkailuautoista saisi poistaa niihin aiemmin edellytetyt keltapohjaiset nopeuskilvet. Nopeuskilpien poistamista ei kuitenkaan säädettäisi pakolliseksi, mutta erityisesti ulkomailla liikuttaessa niiden poistaminen selkeyttäisi tulkintaa ajoneuvolle sallitusta suurimmasta nopeudesta. Ajoneuvojen rekisteritiedoissa olevat merkinnät yleisesti säädetystä poikkeavista nopeuksista poistettaisiin ja ajoneuvojen omistajat voisivat halutessaan pyytää uuden rekisteröintitodistuksen tulostamista esimerkiksi määräaikaiskatsastuksen yhteydessä. Uudelle tulosteelle voi olla tarvetta esimerkiksi ulkomaanmatkoilla.

Sen sijaan matkailuautoon, jonka suurin teknisesti sallittu massa on yli 3 500 kg, sovellettaisiin kuitenkin linja-autolle säädettyjä suurimpia sallittuja nopeuksia 80 ja 100 kilometriä tunnissa. Raskaimpien matkailuautojen suurin sallittu nopeus olisi siten jatkossakin muita henkilöautoja alempi, koska tällaiset matkailuautot perustuvat raskaammissa ajoneuvoissa käytettyyn tekniikkaan. Tarkemmat soveltamisohjeet on tulossa TraFilta myöhemmin.

Ennen lain voimaantuloa Liikenne- ja viestintäministeriö toteuttaa kansalaisille suunnattu viestintäkampanja lain tuomista käytännön muutoksista. Lain vaikutuksia seurataan sen voimaantulon jälkeen erittäin tarkasti.

……………………………………………………………………………………….

Hallituksen esitys tieliikennelaiksi perusteluineen:

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_180+2017.aspx