Puheenjohtajaehdokkaat

Ehdolle SF-Caravan ry:n puheenjohtajaksi vuosille 2020 - 2023 on asettunut liiton nykyinen puheenjohtaja Olli Rusi, Turusta. Puheenjohtajana vuoden 2018 alusta toiminut Rusi valittaneen liittokokouksessa uudelle, liittokokoukseen 2023 kestävälle kaudelle yksimielisesti.

Määräaikaan mennessä ovat SF-Caravan ry:n jäsenyhdistykset asettaneet ehdokkaaksi liiton puheenjohtajaksi vuosille 2020 - 2023 (nimi, jäsennumero, kotipaikka, ehdottaja):

  • Olli Rusi, 80349, Turku, SF-Caravan Vakka-Suomi ry ja SF-Caravan Helsinki ry

Tutustu puheenjohtajaehdokkaan ajatuksiin alla.

Olli Rusi

Liiton luottamustoimi on jäsenten palvelutehtävä

Nimi

Olli Rusi

Ikä

63 vuotta

Ammatti

SF-Caravan ry puheenjohtaja, yrityskonsultti

Perhesuhteet

Naimisissa vuodesta 1980, kolme lasta ja neljä lastenlasta.

Motto, eli "tunnuslauseesi" puheenjohtajaehdokkaana

Liiton luottamustoimi on jäsenten palvelutehtävä

Kuka olet?

Olen määrätietoinen ja ihmisistä kiinnostunut tiimipelaaja.

Olen eteenpäin katsova organisaatioiden kehittämisen ammattilainen.  Työurani aikana olen saanut monenlaisia kokemuksia.  Niin mukavia kuin opettaviakin.  Hienoja asioita yhtä lailla kuin synkeämpiä tapahtumia.  Ne ja ihmiset ympärilläni ovat muovanneet sen, mitä nyt olen.  En ehkä hätkähdä kovin helposti asioista enää.

Millainen olen? Uskon kehittymiseen ja muutokseen, siihen että asiat voivat muuttua nykyistäkin parempaan suuntaan.  Positiivinen kehitys on mahdollista kun sen eteen tehdään työtä.  Realistina pidän kuitenkin tärkeänä tunnistaa myös uhkatekijöitä, niiden väistämiseksi.  Meillä on mahdollisuus vaikuttaa tulevaisuuteemme.  Haluan aina säilyttää asenteeni vastaanottavana, avoimena tulevaisuuden mahdollisuuksille. Minä voin koko ajan oppia ja kehittyä.

Uskon yhdessä tekemisen ja vuorovaikutuksen voimaan.  Meitä on hyvin erilaisia ihmisiä - onneksi – ja paras lopputulos saadaan aikaan kuuntelemalla ja ymmärtämällä eri näkökulmia. Nautin saadessani tehdä töitä erilaista osaamista edustavien ammattilaisten kanssa.  Niin syntyvät monesti parhaat uudet asiat.  Arvostan muita ihmisiä ja heidän näkökulmiaan, olen valmis myös joustamaan omistani.

Koulutuksesi ja kielitaitosi?

YO-merkonomi 1979, kauppatieteiden YO, Certified Foresight Professional (Turun yliopiston tulevaisuudentutkimuskeskuksen sertifioima ennakointiammattilainen) 2016.  Olen saanut työurani aikana täydentää ja tuoreuttaa osaamistani paljon erilaisissa koulutuksissa ja kursseilla.  Osa tutkinnoista ei juurikaan liity karavaanariharrastukseen, esimerkiksi käyttäytymistyyliarvioinnin koulutukset, sähköturvallisuustutkinto, jalometallialan vastuuhenkilötutkinto tai veneilyn pätevyydet.  Niistä on toisaalta se hyöty, että tarkastelen asioita eri näkökulmista.  Ihmisten parissa toimiminen on aina kiinnostavaa.

Kielitaito
Suomi – äidinkieli
Englanti – sujuva työkieli
Ruotsi – toimiva kielitaito
Viro – ymmärrän hyvin, mutta käytän itse vähän

Millaista asiantuntemusta toisit puheenjohtajana SF-Caravan ry:n hallitustyöskentelyyn?

Johdon konsulttina olen tehnyt työtä 90-luvun alusta lähtien erilaisten organisaatioiden toiminnan kehittämisen parissa.  Olen työskennellyt tässä roolissa niin yritysten, edunvalvontaorganisaatioiden kuin myös voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden parissa.

Mitä tuo kehittäminen ja konsultointi on pitänyt sisällään? 
Ennen konsultin työuraa toimin myynnin ammattilaisena ja myyntipäällikkönä.  Myöhemmin työni sisältönä ovat olleet projektityöt ja muutoshankkeiden johtaminen. Olen valmentanut eri organisaatioiden hallituksia käytännön työskentelyssä, ei vain teoriassa.

Olen päivittänyt osaamistani jatkuvasti ja suoritin sertifioivan tutkinnon tulevaisuuden tutkimuksen käyttämisestä ennakointityössä.  Tutkinto ja opinnäytetyö esitettiin Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskukselle.  Tein tähän sertifiointiin liittyvän opinnäytetyöni vuoden 2016 aikana SF-Caravan ry:n ennakointi- ja johtamismallista. Tulevaisuuden tutkimus tässä yhteydessä tarkoittaa sitä, että tunnistetaan mitkä asiat toimintaympäristössä ovat muuttumassa ja tuotetaan niiden perusteella useampia vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia, käsityksiä siitä mitkä vaihtoehdot voivat olla mahdollisia.  Näiden toteutumisen todennäköisyyttä ryhdytään seuraamaan ympäristössä tapahtuvia muutoksia tarkkailemalla.

Uskon tämän osaamiseni ja kokemukseni olevan tarpeen kun järjestömme ja harrastuksemme tulevaa toimintaa valitaan muuttuvassa matkailun toimintaympäristössä.

Miksi olisit oikea henkilö SF-Caravan ry:n puheenjohtajaksi?

Matkailu on haastavassa tilanteessa ja meihin vaikuttaa moni itsestämme riippumaton asia. Järjestön menestys tulevina vuosina tarvitsee eteenpäin katsovaa ja vaihtoehtoja tunnistavaa otetta toteutettaviin muutoksiin. Liiton tulee palvella nykyisiä harrastajia, mutta myös houkutella tulevia uusia ihmisiä harrastuksen pariin.

Liiton puheenjohtajan tehtävä on johtaa ja ohjata jäsenyhdistysten valitsemien luottamushenkilöiden, liittohallituksen toimintaa.  Puheenjohtaja ei siis yksin päätä asioita, vaan vastaa siitä, mitä asioita liittohallituksen käsiteltäväksi tulee ja mitä asioita valmistellaan jäsenistölle esitettäväksi.

Minulla on tuoda liittohallituksen työhön monipuolista osaamista joka liittyy toiminnan tulevaisuuden vaihtoehtojen, uhkien ja mahdollisuuksien havaitsemiseen, toiminnan uusiutumiseen tämän mukaisesti, sekä toiminnan ohjaamiseen.  Puheenjohtajan tehtävä ei ole runnoa omia näkemyksiään lävitse itsevaltiaana, vaan sovittaa luottamushenkilöiden näkemyksiä yhteen suunnitelmallisesti.  Minulla on toki myös omia uusia ajatuksia ja ehdotuksia tulevasta toiminnasta, joita haluan edelleen käsitellä yhdessä liittohallituksen kanssa.

Moderni johtaminen on osallistavaa ja monipuolisia resursseja hyödyntävää. Aina vähemmän myöskään löytyy mihinkään asiaan yhtä ainoaa oikeaa ratkaisua, vaan asioiden moninaisuus on vahva nouseva suunta. Jokaisen näkökulma ja osaaminen ovat tervetulleita.

Mitkä ovat mielestäsi SF-Caravanin vahvuudet?

On vaikeaa nähdä muita harrastuksia, joita niin eri ikäiset harrastavat sopuisasti yhdessä.  Jos se on melkoinen arvo tässä maailmassa, jossa eri ikäiset ja erilaiset ihmiset niin helposti eristäytyvät omiin leireihinsä.  On ansiokasta että kokonaisuutena lähes 63 000 henkeä löytävät yhteisiä intressejä ja tulevat erilaisuuksineen toimeen keskenään.

Edelleen harrastuksemme piiriin mahtuu monenlaisia tapoja harrastaa.  Osa viihtyy kesäasunnon tapaan paikallaan yhdessä tuttavien kanssa puuhaten, toiset käyttävät vapauttaan matkustaa ja nauttia hyvistä palveluista tai olla niistä nauttimatta. Eräät taasen kiertävät omatoimisesti paikkoja omien polkujensa mukaan.  Harrastuksessa on seinät leveällä ja katto korkealla.  Kuitenkin päähuomio on säilynyt matkailuajoneuvojen tarjoamissa mahdollisuuksissa.  Tiedämme että osa harrastajista vierastaa ajatusta harrastustapojen monimuotoisuudesta.  Näitä asioita pitää maltilla keskustella ja kuunnella myös epäileviä äänenpainoja. Vapaan sanan yhteydessä alempana kirjoitan ajatuksia myös harrastuksen yleisestä näkökulmasta.

Kohta kuudenkymmenen vuoden aikana harrastuksemme ja liiton toiminta ovat nostaneet kotimaan matkailun laatutasoa merkittävästi.  Siitä meidän on hyvä olla tietoisia.

Tärkeitä vahvuuksia ovat myös jäsenedut sekä erityisesti toistuneet karavaanareiden rahankäyttötutkimukset.  Niiden perusteella meillä on paremmin kuin juuri muilla harrastuksilla mahdollisuus myös faktoina osoittaa.  Näitä faktoja on hyvä ylläpitää ja tutkimuksin lisätä, ne ovat edunvalvontatyön perusta.

Liitto on myös yhdistyksenä hoidettu erinomaisesti.  Se on taloudellisesti ja hallinnollisesti hienossa kunnossa.  Aina asioita voi pyrkiä kehittämään, mutta on myös syytä muistaa kiittää niitä, jotka ovat jo aiemmin toimintaa omalla panoksellaan kehittäneet.

Mitä asioita pidät SF-Caravanin tulevaisuuden uhkina?

Vain muutos on pysyvää.  Nykyisin sekään ei ole pysyvää, kaikki muutos vaikuttaa nopeutuvan.  Myös vanhoina perustotuuksina pitämiämme asioita kyseenalaistetaan kiihtyvällä tahdilla.  Ei ole kysymys siitä, toivotammeko muutokset tervetulleiksi vai emme.  Muutokset tulevat joka tapauksessa.  Suuri osa muutoksista ovat myös lupauksia tulevasta.

Suurin uhka harrastuksellemme on se, että emme kykenisi tunnistamaan ympäristön muutoksia ja sopeuttamaan toimintaamme niihin. Meidän pitää osata olla kiinnostavia monille eri tavoin harrastaville ihmisille ja kyetä esittämään harrastuksemme parhaassa valossa niukasta vapaa-ajastaan päättäville ihmisille.

Harrastuksellemme on tärkeää tietää mitä ajattelevat ja odottavat ne, jotka eivät vielä ole jäseniä.  Tuotammeko sellaisia palveluita ja siinä muodossa jotka saavat heidät liittymään mukaan?  Mitä nämä palvelut heille olisivat? 

Summattuna siis suurin harrastuksemme uhka on pysähtyneisyys muuttuvassa maailmassa.

Vapaa sana

Kulumassa olevat kolme vuotta liiton puheenjohtajana ovat olleet mielenkiintoisia ja opettavaisia. Kiitos yhteistyöstä ja tuestanne tähän asti!

Mikä on tämän harrastuksen ydin? Pitkään on noussut korostuneena esille vapaus ja riippumattomuus sekä aikatauluista että matkustamisen kohteista. Ne ovat edelleen olennaisinta karavaanariharrastuksen olemusta. Me olemme vapaita tekemään omia valintojamme. Emme toisaalta ole vain joukko eri suuntaan pyrkiviä yksilöitä, vaan meitä myös yhdistää moni asia. Minulla on vahvistunut uskomus siihen, että lopulta tässä harrastuksessa on kyse hyvinvoinnin tuottamisesta ihmisille monipuolisesti. Ei ole kysymys vain ajoneuvojen käytöstä ja liikenteestä, vaikka ne käytännössä ovatkin helposti tunnistettava harrastuksen merkki.

Karavaanari hakee vastapainoa arkielämälle ja sen kautta hyvinvointia ja tasapainoa elämäänsä. Joillekin tuo tasapaino löytyy muuttuvasta maisemasta, toiselle luonnonrauhasta, kolmannelle hyvien ystävien tapaamisesta ja heidän kanssaan vietetystä ajasta. Yhdistävä tekijä on se, että harrastus vapauttaa yhä haastavammaksi muodostuneen arkielämän oravanpyörästä. Me tarvitsemme nähdä että on mahdollista valita ja on mahdollista löytää vaihtelua omaan arkielämän rooliin ja tehtäviin. Matkailuajoneuvon ikkunasta katsoen näkökulma on laajempi kuin pelkästään työpöytään tuijottaessa voi kokea. Harrastus voi rikkoa ahdistavan kehän ympäriltämme.

Viime aikoina on keskusteltu paljon kestävästä kehityksestä ja myös kestävästä matkailusta. Tyypillisimmillään silloin näkökulmana on ollut vain ympäristökysymykset, taloudellisen ja sosiaalisen ulottuvuuden jäätyä pienemmälle huomiolle. Nyt toisaalta vastuullinen matkailu noussut enemmän keskusteluun ja siinä yhteydessä puhutaan laajemmin omien valintojen vaikutuksesta ja niiden seurauksista. Tuossa yhteydessä tunnistetaan myös vaikutukset ihmisiin ja vierailun kohteena oleviin yhteisöihin. Pidän tätä erinomaisena kehityksenä!

Harrastuksemme toimii harrastajalle rentouden, tasapainon ja hyvinvoinnin lähteenä. Yhtenä tärkeänä näkökulmana kestävälle kehitykselle nähdään kansainvälisesti ihmisten kyky käsitellä ja sietää erilaisuutta. Tässähän harrastuksemme on mitä parhain silta eri kulttuurien ja erilaisten ihmisten välillä. Teemme itsellemme tuntemattomasta tuttua ja siten laajennamme omaa ymmärrystämme. Olemme tutkineen pitkään harrastuksen taloudellisia vaikutuksia ja kykenemme jo osoittamaan matkailuajoneuvoharrastuksen positiiviset vaikutukset paikalliseen talouteen ja työllisyyteen. Matkailuala on kansainvälisesti noussut aiempaa tärkeämmäksi toimialaksi. Ympäristönäkökulmasta harrastukseemme on sisään leivottuna kiinnostus luontoon ja sen arvostaminen. Päästöistä en jaksa enää edes kirjoittaa kun olemme se ympäristöystävällinen vaihtoehto tavoittaa näitä kohteita. Vaihtoehto matkailuajoneuvoharrastukselle ei ole se, että ihmiset jäävät kotiin istumaan kädet sylissä.

Vastuullisen matkailun yhteydessä kosketellaan myös nuoremmille sukupolville tärkeitä asioita. Suurelle osalle tätä ikäpolvea omien valintojen vaikutuksen tunnistaminen on luontaisempaa kuin heidän vanhemmilleen. Voimme parhaimmillaan saada näistä nuorista mitä parhaimpia harrastuksen puolestapuhujia kun onnistumme yhteisen kielen löytämisessä. Esimerkiksi SF-Caravan ry:n järjestämillä Leirintämatkailun kehittämispäivillä Jyväskylässä tästä saimme ensimmäisiä vilahduksia kun harrastukseen ensikosketuksen saaneet nuoret tiimiakatemialaiset olivat esiintymässä ja keskustelemassa tilaisuudessa.

Meidän on tällä hetkellä helppo keskittyä median avustuksella pelkkiin uhkakuviin, mutta on hyvä huomata myös meille avautuvat mahdollisuudet. Sekä ryhtyä ponnistelemaan jotta nämä mahdollisuudet todennäköisemmin toteutuvat.

Harrastuksellamme voi tulevaisuudessa olla entistä selkeämmin ymmärretty rooli hyvinvoinnin lähteenä niin ihmisille, taloudelle kuin ympäristöllekin. Todellisuudessahan asia näin jo toimiikin.