Hallitus tiukensi ohjeitaan koronaepidemian leviämisen ehkäisemiseksi

Hallitus tiukensi ohjeitaan koronaepidemian leviämisen ehkäisemiseksi

26.11.2020

Maan hallitus on päivittänyt ohjeet ja suositukset koronaepidemian leviämisen ehkäisemiseksi leviämisvaiheessa ja leviämisvaiheen uhassa olevien alueiden osalta. Tarpeettomista sosiaalisista kontakteista ja vapaa-ajanmenoista on syytä pidättäytyä.

Hallitus, sosiaali- ja terveysministeriö sekä Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos pitivät yhteisen tiedotustilaisuuden koronatilanteesta torstaina 26.11.2020. Jo aikaisemmin tällä viikolla julkaistiin uudet tiukentuneet ohjeet ja suositukset leviämisvaiheessa olevalle Uudenmaan maakunnalle ajalle 24.11.–15.12.2020. Muiden leviämisvaiheen välittömässä uhassa olevien maakuntien vastaavia tahoja kehotettiin ottamaan nämä ohjeet ja suositukset ennakoivasti huomioon omassa toiminnassaan. Tämän hetken tilanteen mukaan Päijät-Häme on siirtynyt leviämisvaiheeseen, ja useampi nyt kiihtymisvaiheessa oleva maakunta on hyvin lähellä leviämisvaihetta.

Huom! Epidemiatilanne on huonontunut lähes koko maassa. Jokaisen yhdistyksen tulee seurata paikallista viestintää omien päätöstensä tueksi. Aluehallintovirastot (avi.fi) ja kunnat tiedottavat oman alueensa rajoituksista ja niiden kestosta. Tilanteet voivat muuttua nopeasti. Yhdistysten on suositeltavaa pidättäytyä syyskokousten ja pikkujoulujen, muutoin kuin etänä, järjestämisestä.

Alla osa sosiaali- ja terveysministeriön leviämisvaiheen alueille sekä niille alueille, joilla on leviämisvaiheen riski, antamista suosituksista. Suositukset ovat voimassa 15. joulukuuta saakka. Kaikki suositukset kokonaisuudessaan ovat luettavissa valtioneuvoston tiedotteesta. 

Epidemian leviämisvaiheessa sekä leviämisvaiheen uhassa

Kasvosuojaimen käyttö
THL:n ajantasaista leviämisvaiheen kasvomaskisuositusta on ehdottomasti syytä noudattaa.

Yksityistilaisuudet ja yleisötilaisuuksiin osallistuminen
Yli kymmenen (10) henkilön yksityistilaisuuksia ei järjestetä eikä niihin osallistuta.
Yli kymmenen (10) henkilön yleisötilaisuuksia ei järjestetä eikä niihin osallistuta.

Ryhmäharrastustoiminta
Aikuisten ryhmäharrastustoiminta ja siihen osallistuminen keskeytetään tilapäisesti kokonaan ja mahdollisuuksien mukaan toteutetaan vain etämuotoisena. Lasten ja nuorten harrastusten kohdalla toiminta on järjestettävä siten, että osallistujien sekä lasten saattajien on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa.

Korkean tartuntariskin julkiset tilat
Toiminnanharjoittajia suositellaan harkitsemaan korkean tartuntariskin julkisten tilojen käytön keskeyttämistä tilapäisesti kokonaan. Julkisilla tiloilla tarkoitetaan yleisölle avoimia tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin asiakas-, osallistuja- ja odotustiloja, joissa tartuntariskiä lisääviä lähikontakteja tai muita tartunnan mahdollistavia kontakteja merkittävästi syntyy tai niitä on tilojen käyttöön liittyvin rakenteellisin sekä toiminnallisin ratkaisuin hankala välttää.

Erityisesti tällaisina tiloina voidaan pitää seuraavia tiloja:

1) kuntosalit ja ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen, joukkueurheiluun sekä muuhun vastaavaan liikuntaan tai urheiluun käytettävät tilat;

2) uimahallien, maauimaloiden, kylpylöiden allastilat ja yleiset saunat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat;

3) huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhat;

4) sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat;

5) kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.

Ministeriö suosittelee väestölle tällaisten tilojen muusta kuin välttämättömästä käytöstä pidättymistä.

Näiden lisäksi ministeriö on antanut suositukset korkean sairastumisriskin ryhmien suojaamiseksi, opetuksen järjestämiseksi ja etätyösuosituksen noudattamiseksi.

Seuraa paikallista viestintää

Epidemian perus-, kiihtymis- ja leviämisvaiheen määrittelystä päättävät aina paikalliset viranomaiset ja sairaanhoitopiirit. Seuraa erityisen aktiivisesti paikallista viestintää asiassa! Suositukset voivat muuttua hyvinkin nopeasti.

SF-Caravan-leirintäalueet

Päivitetyissä suosituksissa ei ole suoranaista mainintaa leirintäalueista. Leirintäalueet voivat toimia valtakunnallisesti ja alueellisesti annetut suositukset huomioiden, hyvää hygieniaa noudattaen. Kokousten, treffien ja pikkujoulujen järjestäminen ei ole suositeltavaa.


Valtioneuvoston tiedote

SF-Caravan ry:n tiedotteet koronaviruspandemiaan liittyen