Liittohallitusehdokkaat

Kuusi henkilöä on ehdolla SF-Caravan ry:n liittohallituksen jäseneksi vuosille 2024 - 2027. Liittohallituksen jäsenten vaali käydään liittokokouksessa 18.5.2024.

Nykyisistä liittohallituksen jäsenistä vuoden 2024 liittokokouksessa erovuorossa ovat liittohallituksen jäsenet Peter Lord, Veikko Vuorialho ja Irmeli Valve. 

Määräaikaan 19.3.2024 mennessä ovat SF-Caravan ry:n jäsenyhdistykset asettaneet ehdokkaiksi liittohallitukseen vuosiksi 2024-2027 (nimi, jäsennumero, kotikunta, ehdottaja/t):

 • Marko Ketvel, 131436, Lahela
  SF-Caravan Itä-Uusimaa ry ja SF-Caravan TL Pyhäjärvi ry

 

 • Jarmo Kivinen, 142380, Paimio
  SF-Caravan Turku ry, SF-Caravan Naantali ry, SF-Caravan Pielisen-Karjala ry, SF-Caravan TL Pyhäjärvi ry ja SF-Caravan Matkailuautoilijat ry

 

 • Peter Lord, 39077, Jyväskylä
  SF-Caravan Keski-Suomi ry ja SF-Caravan TL Pyhäjärvi ry

 

 

 

 • Irmeli Valve, 96732, Jokela
  SF-Caravan Helsinki ry, SF-Caravan Turku ry, SF-Caravan Pielisen-Karjala ry, SF-Caravan Naantali ry, SF-Caravan Rauman seutu ry, SF-Caravan Nurmijärvi ry, SF-Caravan Kaakkois-Häme ry ja SF-Caravan Matkailuautoilijat ry

 

Kuudesta ehdokkaasta kolme valitaan. Liittohallitusehdokkaiden esittelyt ovat luettavissa alla.


Marko Ketvel

Yhdessä olemme enemmän!

Ikä: 56 vuotta
Ammatti: Operatiivinen johtaja
Motto, eli "tunnuslauseesi" liittohallitusehdokkaana: Yhdessä olemme enemmän
markoketvel67@gmail.com

Kuka olet?

Marko, 56v ikinuori Tuusulasta.
Perheeseeni kuuluu vaimo sekä neljä nuorta aikuista.
Työkseni luon muille olosuhteita loistaa - toimin kansainvälisessä yrityksessä operatiivisena johtajana.
Järjestötyö on minulle sopivaa vastapainoa hektiselle arjelle ja siksi lähdin mukaan liittohallitusehdokkaaksi.
Tällä hetkellä toimin oman kotiyhdistykseni, SFC Itä-Uusimaa ry:n puheenjohtajana.

Koulutuksesi ja kielitaitosi?

Pohjakoulutukseni on ylioppilas sekä sen päälle olen käynyt myös ammattisukeltajan koulutuksen.
Työnantajani kautta olen osallistunut useaan ammattitekniseen sekä esihenkilö- että johtajakoulutukseen.
Kielitaitoni on suomi (äidinkieli), englanti (erinomainen), ruotsi (välttävä).

Millaista asiantuntemusta toisit SF-Caravan ry:n hallitustyöskentelyyn?

Tuon varmasti mukanani vahvaa johtamista, talousosaamista, strategista- sekä tulevaisuusajattelua ja tavoitteellisuutta.
Minulle toiminnassa tärkeitä arvoja ovat: arvostus, tavoitteellisuus, läpinäkyvyys, analyyttisyys, yhdessä tekeminen sekä viestintä.

Miksi olisit oikea henkilö SF-Caravan ry:n hallitukseen?

Olen helposti lähestyttävä, oikeudenmukainen ja aina muiden oikeuksien puolesta taisteleva soturi.
Olen tavoitteellinen, erittäin vahva "can do"- asenne, analyyttinen ja periksiantamattoman sinnikäs. Toiminnan sekä henkilöiden jatkuva kehittäminen ja kehittyminen ovat tekemiseni keskiössä.
Omaan hyvät neuvottelutaidot ja olen yhteistyökykyinen, rakentava sekä sovitteleva.
En murru kovassakaan paineessa!

Mikä on tällä hetkellä tärkeintä SF-Caravan ry:n toiminnan kehittämisessä?

Kokonaisuutena tärkeintä on toimintamme jatkuva kehittyminen. Tämä kokonaisuus koostuu useasta osa-alueesta, joista listaan tähän mielestäni tärkeimpiä.


Toiminnan tavoitteellisuus. Asetamme selkeitä tavoitteita, jotka kirjaamme, joiden toteutumista seuraamme ja niiden pohjalta kehitymme ja kehitämme.
Yksi keskeisin tehtävä on luoda jäsenyhdistysten toiminnalle suuntaviivat vision, mission ja strategian kautta. Erityisen tärkeää on saada nämä suuntaviivat osaksi jokapäiväistä tekemistä, jotta toiminta on vaikuttavaa.

Liitto vastaa osaltaan jäsenkentän tarpeisiin ja odotuksiin. Jäsenet ovat huomioitava tasapuolisesti, niin toiminnan suunnittelussa, kuin sen toteutuksessakin.
Lisäksi on aktiivisesti etsittävä karavaanareiden arkea tukevia uusia yhteistyökumppaneita ja kehitettävä kumppanuuksia vastaamaan nykyhetkeä. Kaikenlainen polarisaatio on poistettava toiminnasta, jotta aito yhdessä tekeminen on mahdollista.

Viestinnässä onnistuminen tukee avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Onnistumista pitää mitata ja kehittää jatkuvasti nopeasti muuttuvassa viestintäympäristössä.

Vapaa sana

Muutos on aina mahdollisuus!
Kysymys kuuluukin, että halutaanko tämä mahdollisuus muutokseen nyt käyttää?

Puhelinnumero, josta olet tavoitettavissa

050 393 5304


Jarmo Kivinen

Kehittäminen on tie eteenpäin

Ikä: 56 vuotta
Ammatti: Yrittäjä
Motto, eli "tunnuslauseesi" liittohallitusehdokkaana: Kehittäminen on tie eteenpäin
Puheenjohtaja@sfcnaantali.fi

Kuka olet?

Olen Jarmo Kivinen, 56-vuotias SF-Caravan Naantali ry:n puheenjohtaja.
Minulla on vaimo ja yksi aikuinen lapsi. Työurani olen tehnyt 30 vuoden ajan tilitoimistossa ja taksiyrittäjänä. Olen ollut aktiivisesti yhdistystoiminnassa mukana 35 vuotta. Yhdistystoiminta on ollut opettavaista ja avannut mahdollisuuden tavata erilaisia ihmisiä. Olen todennut, että hyvä yhteishenki sekä yhdessä tekeminen ovat keskeisiä asioita onnistuneessa yhdistystoiminnassa. Arvostan itse ja pidän valtavan tärkeänä luotettavuutta ja yhteisten tärkeiden asioiden eteenpäin vientiä ja kehittämistä.

Koulutuksesi ja kielitaitosi?

Ammatillinen koulutus, avoimen yliopiston täydentävä koulutus
Suomi äidinkieli ja rallienglanti

Millaista asiantuntemusta toisit SF-Caravan ry:n hallitustyöskentelyyn?

Minulla on pitkäkokemus niin yhdistystoiminnasta, kuin yritystoiminnastakin. Olen ehdottoman tarkka ja sitoutunut viemään eteenpäin jäsenistön liittokokouksessa päättämiä asioita yhdessä jäsenistön kanssa. Vahvuuksiani ovat talouden asiantuntemus, laaja juridinen asiantuntemus ja hyvät neuvottelutaidot sekä muiden ihmisten kunnioittaminen.

Miksi olisit oikea henkilö SF-Caravan ry:n hallitukseen?

Haluan olla kehittämässä SF-Caravan ry:n toimintaa vielä paremmaksi ja viedä asioita eteenpäin jäsenistön haluamalla tavalla. Tuon hallitustyöskentelyyn vahvan kokemukseni järjestötoiminnasta sekä yritysmaailmasta. Kunnioitan jäsenistön tahtoa ja sitoudun toimimaan jäsenistön demokraattisten päätösten mukaisesti kehittäen liittoa ja liiton toimintaa jäsenistön kanssa.


Perehdyn asioihin perusteellisesti ja luon itselleni kuvaa asioista kuuntelemalla ja perehtymällä huolellisesti. Kohtelen kaikkia ihmisiä tasavertaisesti ja haluan yhdessä kehittää harrastustamme myös tuleville sukupolville loistavaksi tavaksi harrastaa vapaa-ajan viettoa.


En ole riidan haastaja hallitus työskentelyssä, vaan pyrin rakentamaan ja edistämään niin liiton toimintaa kuin jäsen yhdistystenkin toimintaa.

Mikä on tällä hetkellä tärkeintä SF-Caravan ry:n toiminnan kehittämisessä?

Liiton taloudellinen kehitys on mielestäni turvattava. Liiton varoja on suunnattava tärkeisiin asioihin ja muualta karsittava kuluja. Liiton ja jäsen yhdistysten välistä yhteistyötä tulee kehittää edelleen. Koen, että jo aiemmin päätettyä työtä liittohallituksen, liiton henkilökunnan ja jäsenistön yhteisestä tekemisestä tulee jatkaa. On tärkeää, että liitto jalkautuu yhdistyksiin ja omalla asiantuntemuksellaan auttaa jäsenyhdistyksiä omassa toiminnassaan, niin kouluttamalla kuin opastamallakin. Jäsenyhdistykset tarvitsevat omaa toimintaa kehittäessä tukea liitolta ja sitä pitää olla tarjolla.

Työryhmät ovat yhdessä eteenpäin vieviä. Olen vahvasti sitä mieltä, että työryhmät joihin jäsenyhdistykset pääsevät osallistumaan ovat oikea tie kehittää koko harrastuskenttää niin luotettavuuden, toiminnan kuin myös edunvalvonnan osalta. Liiton tärkeä tehtävä on tukea jäsenyhdistysten jäsenhankintaa ja näen jäsenistön ikääntymisen suurena huolenaiheena tulevaisuuden jäsenmäärää silmällä pitäen.


Liittohallitus ei saa olla vaikeasti tavoiteltava, vaan oltava lähellä jäsenistöä.

Vapaa sana

Avointa pohdintaa, miten liittoa ja sen toimintaa kehitetään yhdessä jäsenistön kanssa. On myös ensiarvoisen tärkeää kartoittaa ja valmistua harrastustamme tulevaisuudessa uhkaavien tekijöiden poistamiseen. Kaikkien yhdessä olisi tehtävä töitä karavaanari harrastuksen toimintaedellytysten kehittämiselle ja jatkumiselle myös tulevaisuudessa. Liitto ja liittohallitus on ollut oikealla tiellä kehittäessä jäsenistön toivomuksesta yhteistyötä jäsenyhdistysten kanssa ja tätä toimintaa pitää jatkaa ja kehittää entistä paremmaksi. Erilaiset eripurat tulisi saada rakkaasta harrastuksestamme pois ja keskittyä kaikkeen hyvään ja tulevaisuuteen.

Puhelinnumero, josta olet tavoitettavissa

+358 400 525713


Peter Lord

Tehdään oikeita asioita, ei vain asioita oikein

Ikä: 64 vuotta
Ammatti: Toimitusjohtaja, liikennelentäjä
Motto, eli "tunnuslauseesi" liittohallitusehdokkaana: Tehdään oikeita asioita, ei vain asioita oikein
peter.lord@karavaanarit.fi

Kuka olet?

64-vuotias ekstrovertti moniosaaja Jyväskylästä. Pitkän kokemuksen omaava, yhteistyökykyinen ja -haluinen asiantuntemuksella johtava karavaanari.

Olen saanut johtaa useiden yhtiöiden ja yhdistysten hallituksia ja operatiivista toimintaa. Sanovat minua ulospäin suuntautuneeksi, hyväksi keskustelijaksi, nopeaksi oppijaksi, aloitekykyiseksi ja innovatiiviseksi; ihmiseksi, joka kysyy, kun ei tiedä ja joka osaa tunnistaa ja erottaa oleelliset ja epäoleelliset asiat toisistaan.

Koulutuksesi ja kielitaitosi?

Olen valmistunut datanomiksi (nykytermin ICT-arkkitehti) vuonna 1981 ja liikennelentäjäksi 1996.

Työkokokemusta löytyy kansainvälisestä ICT (”ATK”) -maailmasta yli 40 vuoden ajalta sekä kaupallisen ja harrasteilmailun tehtävistä samoin yli 40 vuodelta.

Äidinkieleni on suomi ja perhe- ja työtaustani vuoksi puhun ja kirjoitan natiivisti englantia ja riikinruotsia.

Muistelen lukeneeni lukiossa myös lyhen saksan....

Millaista asiantuntemusta toisit SF-Caravan ry:n hallitustyöskentelyyn?

Liiketoiminnasta
Kokemusta löytyy johtotehtävissä yli 40 vuoden ajalta. Tunnen erittäin hyvin yrityslainsäädännön ja laskentatoimen.

Yhdistys- ja järjestötoiminnasta
Aiempi puheenjohtajuus ja luottamustehtävät hallituksissa eri yhdistyksissä ja liitoissa. Vahva yhdistyslain tuntemus. Olen SFC:n F.I.C.C. -delegaatti ja myös ulkomailla kuin kotonani.

Hallitustyöskentely
Olen saanut työskennellä monien yhtiöiden ja yhteisöjen hallituksissa, yleensä puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana. SF-Caravan ry:ssä takana on 3 vuotta rivijäsenenä ja digitalisaatiotyöryhmän vetäjänä. SFC tarvitsee sekä yhdistys- että liiketoiminnan moniosaajaa.

Kielitaito
Puhun ja kirjoitan natiivisti suomea, riikinruotsia ja englantia. Tuotan sujuvaa tekstiä ja osaan havainnollistaa asiat ja käsitteet ymmärrettävällä tavalla. Small talk ja verkostoituminen kansainvälisessä seurassa onnistuvat luontevasti.

Muut
IT-työkalujen tosi osaaminen.

Rohkeus
Puolustan asiaani ja näkemystäni

Miksi olisit oikea henkilö SF-Caravan ry:n hallitukseen

Vahva motivaatio, kertynyt asiantuntemus, pitkä kokemus ja kielitaito luovat erinomaiset edellytykset toimia tämän liiton parhaaksi. Liitto tarvitsee myös digitalisaation asiantuntemusta aina vain enemmän. Laajaa asiantuntemustani on selvästi tarvittu hallitustyössä ja palaute kentältä on suuresti rohkaissut minua asettumaan ehdolle jatkokaudelle. Työtä on vielä todella paljon tehtävänä ja asiantuntijuudelle tarvetta.

Mikä on tällä hetkellä tärkeintä SF-Caravan ry:n toiminnan kehittämisessä?

Liitossa vallitsee vahva yksimielisyys ”digiloikan” tarpeesta.

Toimivien, liiton ehdoin tuotettujen sähköisten palveluiden saaminen käyttöömme on tulevaisuuden elinehto. Se on minun erityisosaamiseni alue.

Haluan myös, että jatkossa liiton hallituksen toiminta on aiempaa läpinäkyvämpää ja että päätöksenteko on aidosti demokraattista.

Vapaa sana

Tähänastinen työskentelyni liiton hallituksessa on ollut sekä oman kokemukseni, että saamani palautteen mukaan merkityksellistä ja tuloksellista. Vuorovaikutus yhdistysten kanssa on osoittanut, että hallitusjäsenyys on palvelutehtävä, ei mikään kunniavirka. Hallitukseen tarvitaan eri alojen vahvaa asiantuntemusta sekä kykyä kuunnella kentän tarpeita herkällä korvalla. Nämä kyvyt minulta löytyvät.

Ensimmäisen hallituskauteni jälkeen osaan tunnistaa jo hyvin, mitä asioita hallituksen on painotettava ja mitä hallituksen työtavoissa on ehkä tarpeen muuttaa aidon päätöksenteon, demokraattisen johtamisen ja asioiden läpinäkyvyyden varmistamiseksi jatkosakin.

Haluan edelleenkin tehdä työtä tämän liiton ja harrastuksen hyvinvoinnin eteen.

Puhelinnumero, josta olet tavoitettavissa

+358 45 670 3670


Pertti Sarkkinen

Kaveria ei jätetä

Ikä: 56 vuotta
Ammatti: Myyntipäällikö
Motto, eli "tunnuslauseesi" liittohallitusehdokkaana: Kaveria ei jätetä
pertti.sarkkinen@karavaanarit.fi

Kuka olet?

Olen Hyvinkääläinen pitkän ajan karavaanari. Välillä pidin taukoa ja taas mukana akut ladattuna. Olen kolmen lapsen isä ja mukana monenlaisessa toiminnassa, niin urheiluseuroissa kuin hallitustoiminnassakin. Tällä hetkellä työskentelen asiantuntijana / myyntipäällikkönä kiinteistöalalla.

Koulutuksesi ja kielitaitosi?

Olen peruskoulutuksen käynyt ja työelämäni takia erilaisia ja tasoisia johtamiskouluja. Englantia olen opetellut kansainvälisessä yhtiössä työelämässäni.

Millaista asiantuntemusta toisit SF-Caravan ry:n hallitustyöskentelyyn?

Tällä hetkellä olen Suomen Caravan Media Oy:n hallituksen jäsen. Talousasiat ja verkostoituminen ovat lähellä sydäntäni. Hallituksessa on tärkeää luottaa ja kunnioittaa toista ja päätöksien tekemisen kulttuuria.

Miksi olisit oikea henkilö SF-Caravan ry:n hallitukseen

Olen elämäni aikana ollut erinaisissa luottamustehtävissä ja sitä kautta kokemuksilleni ja osaamiselleni olisi varmaan käyttöä tässä. Liiton taloustilanne vaatii nyt tarkkaa seurantaa, koska elämme vaikeita talousnäkymiä. Matkailussa kaikki kallistuu ja meidän tulisi parantaa verkostoamme eri sidosryhmiin ja päättäjiin. Uskon, että tässä on minun vahvuuteni.

Mikä on tällä hetkellä tärkeintä SF-Caravan ry:n toiminnan kehittämisessä?

Liiton talous ja päätöksien tekeminen. Minusta liiton tehtävä on olla myös mukana vaikuttamassa, niin eduskunnassa ja kunnissa matkailun edistämiseksi. Edunvalvonta matkailussa on minusta liiton tärkeimpiä tehtäviä ja siihen tulisi panostaa lisää.

Vapaa sana

Tällä hetkellä en ole aktiivisesti missään yhdistyksessä mukana ja katsonkin sen tässä tehtävässä vahvuudeksi. Olen myös valmis panostamaan yhteisen edun ja yhteishengen mukaisesti koko liittoa ajatellen. En lähde tähän tehtävään ennakkoluuloisena, vaan liittoa ja jäsenistön asioita hoidetaan yhdessä.

Puhelinnumero, josta olet tavoitettavissa

0400479157


Timo Tarvainen

Tuumista toimiin

Ikä: 55 vuotta
Ammatti: Myyntipäällikö
Motto, eli "tunnuslauseesi" liittohallitusehdokkaana: Tuumista toimiin

tarvainen73@gmail.com

Kuka olet?

Olen Timo Tarvainen, toisen polven karavaanari, joka on aikanaan sanonut moneen asiaan ei koskaan. Myös liittyen tähän harrastukseen.
Kotona vaimo, jolta on lupa lähteä mukaan, perheessä kolme lasta, kaksi opiskelijaa työelämässä ja omillaan, nuorin lähtökuopissa ennen armeijaa, ammattitekijänä töissä hänkin.
Karavaanari vuodesta 2000, taustalla niin kulkemista Suomessa kuin muualla Euroopassa, mutta myös kausipaikalla laadukkaalla SF-Caravan leirintäalueella. Kilometrejä niin omalla, kuin vuokratulla kalustolla, vaunua vetäen ja matkailuautolla ajaen.

Olen tekijä. Minulle varsin vastenmielistä on se, ettei tehdä päätöksiä. Päätös voi olla huonokin ja huonon päätöksen voi aina korjata. Päättämättömyyden seurauksia ei voi. Minulle tärkeää on se, että on olemassa suunta, johon mennään välietappeineen. Mutta sille matkalle pitää uskaltaa lähteä, eikä vain vatuloida, mitä voitaisiin tehdä. Monesti ne teot ovat kauneimpia sanoja, kuten on sanottu toisaalla.

Koulutuksesi ja kielitaitosi?

Olen suorittanut alimman kaupallisen alan korkea-asteen aikanaan 1990, ajalta ennen ammattikorkeakouluja.
Olen opiskellut Vaasan ja Uppsalan Yliopistoissa kansainvälistä markkinointia, kauppaa ja hallintoa sekä ruotsin kieltä. Työelämän ohessa olen suorittanut mm. rahoitusalan ammattitutkinnon sekä hyväksytyn hallituksen jäsenen ja hyväksytyn hallituksen puheenjohtajan eli HHJ PJ -tutkinnot Tampereen Kauppakamarin alaisuudessa. Työelämä on vuosikymmenten aikana kouluttanut ja kouluttaa minua. Ylläpidän jatkuvasti työhöni ja harrasteisiini liittyviä taitoja.


Suomi on äidinkieleni ja suomeksi viestinnälliset kykyni ovat erinomaisia. Englantia olen käyttänyt työkielenä ja kommunikoin sillä sujuvasti. Ruotsin kieli on vähiten käytetty, mutta tulen sillä toimeen hyvin myös erilaisissa tilaisuuksissa.

Millaista asiantuntemusta toisit SF-Caravan ry:n hallitustyöskentelyyn?

Minulla on erittäin hyvät yhteiskunnalliset suhteet. Myös valtiollisella tasolla. Jokainen järjestö on niin vahva tai heikko, kun sen painoarvo on yhteiskunnan päätöksenteossa. Lisäksi olen myynnin, markkinoinnin ja kaupallisen alan ammattilainen, jolle sidosryhmätyöskentely on tuttua arkipäivää.
Kokeneena yhdistys- ja järjestötoimijana tiedän, miten asioista hoidetaan, tehdään ja dynamiikka löydetään. Olen helposti tavoitettavissa ja haluan herkällä korvalla kuulla, missä järjestö voi olla jäsentensä avuksi.

Kannan voimakkaasti huolta jäsenyhdistysten jäsenien kokemuksesta jäseninä. Järjestön ainoa tulonlähde on jäsenmaksutulo ja taataksemme, ettei ainakaan jäsenmäärä laske, pitää löytää niitä tekoja, joilla ensinnäkin saadaan lisää jäsenpitoa ja toisekseen lisää jäseniä SF-Caravan ry:n jäsenyhdistysten jäseniksi. Ei saa unohtaa, etteivät jäsenyhdistyksen suoraan maksa mitään jäsenyydestään järjestössä, vaan osuudella jäsenyhdistyksen jäsenmaksusta myös tämä liitto pysyy olemassa.

Miksi olisit oikea henkilö SF-Caravan ry:n hallitukseen

Olen kokenut järjestötekijä, myös muualla kuin SF-Caravan ry:ssä. Näen hyvää paremmin niitä kokonaisuuksia, joiden kanssa niin työskennellään kuin myös osin kamppaillaan.
Huolimatta siitä, että minulla on aina mielipide, olen myös valmis sitä tutkimaan ja korjaamaan, minussa ei asu mitään -ismiä, jotka mielestäni ovat varsin vaarallisia järjestö- ja yhdistystyössä.

Kun lähden johonkin mukaan, olen siinä mukana täysillä. En vajailla valoilla tai muuten vain. Olen oppinut, että vain tekemällä saa sen mielihyvän, jonka voi saada vapaaehtoistyössä, palvellessaan järjestöä ja sen pyrkimyksiä.

Mikä on tällä hetkellä tärkeintä SF-Caravan ry:n toiminnan kehittämisessä?

SF-Caravan ry:n tärkein tehtävä on tarjota sellaisia jäsenetuja niille jäsenyhdistyksiin kuuluville ja liittyville ihmisille, että he kokevat saavansa aidosti hyötyä jäsenyydestään. Jäsenmaksutulo on merkittävä jäsenyhdistyksille ja erittäin merkittävä sekä elintärkeä järjestölle. Markkinointia on helppo pyytää jopa syyttäen avuksi, mutta juurisyy on halu kuulua jäsenenä.
SF-Caravan ry:n pitää olla kokoava voima kaikessa nykyisessä ja tulevassa muutoksessa, koskien mm. digitalisaatiota, kuten kassa- ja varausjärjestelmiä, jäsenyhdistystensä hyväksi ja tukena.
SF-Caravan ry:n pitää myös täyttää 70 vuotta vuonna 2034. Olemassaolo vaatii äärettömän paljon nykyisessä, muuttuvassa maailmassa. Jos muutoksiin ei reagoida, ollaan turmion tiellä, joka johtaa tuhoon.

Vapaa sana

Läntisessä maailmassa vallitsee demokratia. Saman demokratian voisi ja soisi löytävänsä järjestömaailmasta. Sillä ei ole olemassa yhden ihmisen showta, yhden ihmisen ismiä. Demokratiaan kuuluu se, että päättämässä on monia erilaisia mielipiteitä, monista erilaisista taustoista lähtien.
Olen ollut kolme kolmivuotiskautta liittohallituksessa ja myös liiton markkinoinnin asiantuntijana. Olen nähnyt jäljen, jossa järjestön jäsenmäärä kasvoi notkahduksen jälkeen. Olen saanut palvella järjestöä kahden eri puheenjohtajan varsin erilaisissa liittohallituksissa.
Jäätyäni vapaaehtoisesti, jopa takki tyhjänä pois 2021 jäin seuraamaan sivusta. Ja surukseni havaitsin, että demokratian käsite muuttui ilmeisesti ismiksi, suunnaksi, jonka toteuttamiseksi tarvitaan muualla kuin liittokokouksessa valitut ihmiset, vaikka valinta sinetöidäänkin liiton ylintä päätäntävaltaa käyttävässä kokouksessa.
Demokratian nimessä tälle olisi tehtävä loppu.

Puhelinnumero, josta olet tavoitettavissa

0400500121


Irmeli Valve

Haluan jatkaa hyvin alkanutta matkaa

Ikä: 69 vuotta
Ammatti: Palvelupäällikkö
Motto, eli "tunnuslauseesi" liittohallitusehdokkaana: Haluan jatkaa hyvin alkanutta matkaa
irmeli.valve@karavaanarit.fi

Kuka olet?

Vahva järjestöosaaja. Yhdistystoiminta on minulle sydämen asia. Omaan hyvin vankan kokemuksen yhdistystoiminnasta usean vuoden ajalta. Vapaaehtoinen pelastuspalvelu on lähellä sydäntäni, joista olen SPR, VPK ja tiepalvelu toiminnassa ollut aktiivisesti mukana useiden vuosien ajan. Olen SF-Caravan Matkailuautoilijat ry perustajajäsen. Hallituksen jäsen 2007–2021, josta puheenjohtajana 2013–2020 ja taloudenhoitajana 2021–2023. SF-Caravan ry liiton hallituksen jäsen 2022–2024. Pää vastuualueena ollut juhlavuoden tapahtuma ja edunvalvontatyön kehittäminen yhteistyössä yhdistysten edustajien kanssa. Mukana myös strategia- ja järjestötoiminnan kehittämistyöryhmissä. Olen ollut liiton edustajana Liikenneturvan ja Vapepan kokouksissa. 45 vuotis- työurani olen tehnyt eri johtamistehtävissä esihenkilönä. Kokopäivätyöni lopetettuani olen toiminut vetäjänä eripituisissa projekteissa yhteistyössä henkilöstöjen kanssa. Olen myös toiminut isännöitsijätoimistossa kiinteistösihteerinä.

Koulutuksesi ja kielitaitosi?

Asun Tuusulan Jokelassa. Asun mieheni ja karavaanikoira Benin kanssa.
Minulla on kaksi aikuista lasta.


Koulutuksena alempi korkeakoulututkinto
suomi hyvä, englanti tyydyttävä, ruotsi välttävä

Millaista asiantuntemusta toisit SF-Caravan ry:n hallitustyöskentelyyn?

Vankka asiantuntemukseni tulee erilaisesta järjestö- ja yhdistystoiminnasta sekä työelämästä. Sitoudun tehtyihin päätöksiin ja vien päätettyjä asioita eteenpäin demokraattisten päätösten mukaisesti. Haluan jatkaa aidosti liiton kehittämistä tulevaisuuteen, yhdessä jäsenyhdistysten/jäsenten kanssa sääntöjä ja yhdistyslakia noudattaen. Minulle on tärkeää, että SF-Caravan ry kehittyy ja jäsenyhdistykset kokevat liiton merkityksen tärkeäksi. Jatketaan avoimuutta, avointa tiedonvälitystä ja vuorovaikutusta yhdessä ja vastavuoroisesti. Yhteistyö ja yhteydenpito yhdistyksiin on päässyt alkuun, jatketaan sitä entistäkin tehokkaammin ja eteenpäin vieden. Jäsenyhdistyksiä/jäseniä kuunnellen vien asioita eteenpäin oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. Edunvalvontatyö on päässyt hyvään alkuun, sen jatkaminen käytännön toiminnoiksi on tärkeää, joka vaikuttaa myös uusjäsenhankintaan ja sitä kautta uusiin aktiivitoimijoihin. Haluan olla kehittämässä meidän kaikkien rakasta harrastusta.

Miksi olisit oikea henkilö SF-Caravan ry:n hallitukseen

Olen innovatiivinen ja veisin eteenpäin jo aloitettua liiton kehitystyötä jäsenyhdistysten ja harrastajien tarpeita huomioiden, yhdessä rakentavasti eteenpäin vieden. Olen päämäärätietoinen ja teen kaikkeni hyvien ja yhdessä päätettyjen asioiden eteenpäin viemiseksi.
Arvostan muita ja heidän mielipiteitään. Sitoudun tehtyihin päätöksiin, vaikka se ei oman esityksen mukainen olisikaan. Olen oikeudenmukainen ja tasapuolinen.
Olen avoin sekä määrätietoinen toteuttamaan yhteisesti sovittuja asioita.

Mikä on tällä hetkellä tärkeintä SF-Caravan ry:n toiminnan kehittämisessä?

Tiedostetaan leirintämatkailun tulevaisuuden haasteet sekä tarpeet.
Selkeiden tavoitteiden asettaminen ja niiden seuranta. Oikeiden tavoitteiden saavuttaminen ja tulevaisuuden turvaaminen ovat tärkeässä keskiössä tulevaisuudessa.


Muistetaan pitkä historia, kuitenkin katse suunnataan tulevaisuuteen.
Palveluiden kehittäminen on tärkeä osa rakentaa harrastus kiinnostavaksi ja houkuttelevaksi myös nuorille. Edunvalvonnan kehittäminen on meidän kaikkien eduksi. Edunvalvonta antaa meille mahdollisuudet harrastaa myös tulevaisuudessa.
Kehitetään toimintaa enemmän jäsenyhdistysten/jäsenten tarpeita vastaavaksi.


Jatketaan avointa kehitystä sekä vuorovaikutusta jäsenyhdistysten/jäsenten kanssa, tehdään asioita yhdessä.
Viedään sovitut asiat eteenpäin rakentavasti, ei riidellen ja repien.

Vapaa sana

Toimitaan rakentavasti yhdessä, sillä saamme aikaan kestävämmän perustan tulevaisuuteen tälle hienolle matkailu harrastuksellemme.
Mennään yhdessä uudelle vuosikymmenelle kohti tulevaisuutta, liiton toimintaa vahvistaen.
Minulle tämä harrastus on tapa elää ja siksi sydämen asia. Haluan turvata myös tulevaisuudessa harrastuksemme toiminta edellytykset niin vankan talouden kuin edunvalvonnankin kautta. Kehitetään ja rakennetaan SF-Caravan ry:tä edelleen yhdessä.

Puhelinnumero, josta olet tavoitettavissa

040 512 3474