Jäsenedut


Kaikki SF-Caravan ry:n jäsenyhdistysten jäsenet ovat oikeutettuja ohessa esiteltyihin monipuolisiin jäsenetuihin.

Jäsenedut on internet-sivujen lisäksi esitelty painetussa muodossa Karavaanarin ABC-oppaassa, joka ilmestyy Caravan-lehden kakkosnumeron liitteenä helmikuussa.

Uudet jäsenet saavat oppaan jäseneksi liittymisen jälkeen kirjeitse jäsenpaketin mukana. Muuttuvista eduista tiedotamme internet-sivuillamme ja Caravan-lehdessä, joka ilmestyy kaikille jäsenille jäsenetuna.


Palautetta jäseneduista voit antaa sähköpostitse sf-caravan @ karavaanarit.fi.

Mikäli haluat tarjota etua jäsenillemme palveluistasi tai tuotteistasi,
ota yhteyttä sf-caravan @ karavaanarit.fi.