SF-Caravanin liittokokous käytiin Rovaniemellä

20.5.2012

SF-Caravan ry:n 20.5. pidetty liittokokous oli ensimmäinen laatuaan. Liiton säännöissä aiemmin vallinneen kahden kokouksen (syys- ja kevätliittokokous) sijasta nyt päätökset tehtiin ensimmäistä kertaa yhdessä, vuosittaisessa liittokokouksessa. Liittokokous valitsi kolme jäsentä liittohallitukseen erovuoroisten tilalle vuosille 2013-2015, hyväksyi uuden yhdistyksen liiton jäseneksi ja vahvisti vuoden 2011 tilinpäätöksen ja toimintasuunnitelman vuosille 2012-2013.

Nykyisestä liittohallituksesta ovat erovuorossa vuoden 2012 lopussa Eino Impola, Minna Joensuu ja Matti Pasanen. Heistä Minna Joensuu oli asettunut ehdolle uudelleen, ja tuli valituksi jatkokaudelle 158 äänellä. Joensuun lisäksi liittohallitukseen valittiin porilainen Timo Tarvainen (134 ääntä) ja joensuulainen Ahti Kuikka (81 ääntä).

Caravan Ydin-Häme ry uusi jäsenyhdistys

Rovaniemen Korundissa pidetyssä liittokokouksessa oli edustettuna 51 yhdistystä liiton 71 nykyisestä jäsenyhdistyksestä. Joukkoon saatiin yksi yhdistys lisää, sillä liittokokous hyväksyi SF-Caravan ry:n jäsenyhdistykseksi Caravan Ydin-Häme ry:n.

Jäsenmaksut ennallaan

Jäsenmaksut pysyvät ennallaan. Liittokokous päätti, että varsinaisen jäsenen liiton osuus jäsenmaksusta vuonna 2013 on 24,50 € ja rinnakkaisjäsenen 7,50 €. Lisäksi lopulliseen jäsenmaksuun tulee oman jäsenyhdistyksen maksu. Liitto kerää keskitetysti kaikkien jäsenyhdistysten henkilöjäsenmaksut.

Uuden, liittyvän jäsenen jäsenmaksu on 41,50 € varsinaiselta jäseneltä ja 10,50 € rinnakkaisjäseneltä.

22 ajotaitokorttilaista ja muut huomionosoitukset

Liittokokouksen alussa 22 kaksiosaisen karavaanarin ajotaitokorttikoulutuksen läpikäynyttä karavaanaria vastaanottivat suuren yleisön edessä kurssitodistuksen, ajotaitokortin ja lakin. 

Liitto palkitsi SF-Caravan Kokemäen seutu ry:n vuoden 2011 yhdistyksenä. Liittokokouksessa muistettiin myös vuosina 1976-95 SF-Caravanin liittohallituksessa vaikuttanutta rovaniemeläistä vaunukauppias Martti Aulaa.