Vaalitentti 2021

16.9.2021 - 16.9.2021
Deadline: 15.9.2021
Teams-kokous
SF-Caravan Turku ry

Liittohallitusehdokkaiksi 2021–2024 on nimetty seuraavat ehdokkaat:
Minna Joensuu, Jiri Kattelus, Peter Lord, Juha Rakkola, Timo Rusi, Irmeli Valve, Veikko Vuorialho.

 

Kohderyhmä:
SF-Caravan jäsenyhdistysten puheenjohtajat, sihteerit ja muut luottamushenkilöt.  
Kaikki liittohallitusehdokkaista ja heidän ajatuksistaan kiinnostuneet karavaanarit.

Taustaa:
SF-Caravan ry:n hallituksen muodostavat puheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä, jotka valitaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa valinnan suorittaneen liittokokouksen päättyessä ja päättyy kolmivuotisen toimikauden päättävän liittokokouksen päättyessä. Hallituksen tehtävä on mm. kutsua koolle liiton varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset, valmistella niissä esille tulevat asiat, hoitaa liiton rahavaroja ja muuta omaisuutta, laatia toimintasuunnitelmat- ja kertomukset, talousarvioehdotus sekä toteuttaa liiton kokousten päätökset. Hallituksen tehtäväkuva liiton käytännön johtamisessa on laaja. Hallituksen jäsenet valitaan liittokokouksessa vuosittain siten, että kahtena perättäisenä vuonna ovat erovuorossa kolme hallituksen jäsentä ja kolmantena vuonna kaksi hallituksen jäsentä ja puheenjohtaja.
Tänä vuonna hallituksesta erovuorossa ovat Minna Joensuu, Jiri Kattelus ja Timo Tarvainen. Vaalikelpoisia liittokokouksessa ovat ne ehdokkaat, jotka jäsenyhdistykset ovat ilmoittaneet liiton hallitukselle viimeistään 60 vuorokautta ennen liittokokousta ja joilta on saatu kirjallinen suostumus ehdokkaaksi asettumisesta.

Sisältö:
Vaalitentti-webinaarissa 16.9.2021 on kaikilla halukkailla mahdollisuus tutustua ehdokkaisiin ja heidän ajatuksiinsa, kysyä ajankohtaisia kysymyksiä ja selvittää perusteellisesti ehdokkaiden taito, kyvykkyys, yhteistyöhalukkuus ja osaaminen toimia liiton parhaaksi. Puheenjohtajansa Esa Kankariston johdolla SF-Caravan Turku ry vastaa vaalitentin käytännön toteuttamisesta ja toimii tilaisuuden vetäjänä.

Tilaisuuteen voi lähettää ennakkokysymyksiä ehdokkailta kysyttäväksi sähköpostitse kankaristoesa@gmail.com.
Myös webinaarin aikana voi jättää kysymyksiä Teamsin chat-toiminnolla.

Järjestäjä SF-Caravan Turku ry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koulutukset

  • Ei tulevia tapahtumia.