Sosiaalisen median koulutussarja webinaarina 2020-2021

28.1.2021 - 28.1.2021

Aiheina: Viestinnän suunnittelu omassa yhdistyksessä, Sosiaalinen media yhdistyksen viestinnässä ja Näin teet toimivia sisältöjä verkkoon ja someen

Tiistai 10.11.2020 kello 18-20 aiheena Viestinnän suunnittelu omassa yhdistyksessä
 

Tiistai 8.12.2020 kello 18-20 aiheena Sosiaalinen media yhdistyksen viestinnässä, 
ilmoittautumiset 7.12. mennessä

Torstai 28.1.2021 kello 18-20 aiheena Näin teet toimivia sisältöjä verkkoon ja someen, 
ilmoittautumiset 27.1.2021 mennessä

Webinaarit nauhoitetaan, ja ovat myöhemmin katsottavissa Nettisalkussa vuoden ajan.

Kohderyhmä
Ensisijaisesti kaikki ne SF-Caravan ry:n jäsenyhdistysten henkilöt, jotka vastaavat omassa yhdistyksessään viestinnän suunnittelusta ja toteutuksesta eri kanavilla. Koulutus tarjoaa näkökulmia ja vinkkejä lisäksi yhdistyksen puheenjohtajille, sihteereille sekä muille aiheesta kiinnostuneille luottamus- ja toimihenkilöille.

Kouluttaja
Kouluttajana toimii sosiaalisen median ja viestinnän asiantuntija ja kouluttaja Pauliina Mäkelä Viestintä-Piritta Oy:stä. Pauliinalla on yli kymmenen vuoden kokemus suomalaisten julkishallinnon organisaatioiden, järjestöjen, yritysten, hankkeiden ja koulutusorganisaatioiden sosiaalisen median kouluttajana ja konsulttina.

Sisältö ja tavoitteet
Jokaisella kerralla on oma itsenäinen teemansa. Yhdessä ne antavat vankan pohjan suunnitella ja toteuttaa oman yhdistyksen viestintää sosiaalisessa mediassa.  Kokonaisuudesta rakentuu sosiaalisen median ja viestinnän koulutuspaketti, jonka avulla paikallisyhdistysten aktiivit voivat kehittää omaa viestintää, tehdä omalle yhdistykselle viestintäsuunnitelman sekä ottaa haltuun uusia kanavia ja viestinnän tapoja. Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on vahvistaa ja tukea yhdistysten toimintaa, jäsenpalveluita ja mahdollisesti jäsenhankintaa viestinnän avulla.

Viestinnän suunnittelu omassa yhdistyksessä 10.11. käsittelee pienten järjestöjen viestintää ja viestinnän suunnittelua. Tavoitteena on käydä läpi pienelle järjestölle elintärkeät viestinnän tavat ja kanavat sekä tarjota konkreettiset vinkit suunnitelmien tekemiseksi. Koulutuksessa keskitytään viestinnän suunnittelun ydinasioihin ja tutustutaan viestintäsuunnitelman ja -strategian eroihin.

Sosiaalinen media yhdistyksen viestinnässä 8.12. käsittelee yhdistyksen viestintää sosiaalisessa mediassa ja some-viestinnän kehittämistä. Tarkoituksena on käsitellä
somen hyödyntämistä yhdistyksen markkinoinnissa ja viestinnässä. Koulutuksessa tuodaan esiin somen käytön mahdollisuuksia ja hyötyjä niin järjestön kanavilla kuin järjestötoimijan roolissa käytettynä.

Näin teet toimivia sisältöjä verkkoon ja someen 28.1.2021 osiossa keskitytään kanavakohtaiseen tavoiteasetteluun ja onnistuneiden sisältöjen suunnitteluun ja tekemiseen. Koulutuksen tarkoituksena on ymmärtää laadukkaan sisällön merkitys viestinnässä ja markkinoinnissa, oppia mitä sisältöstrateginen suunnittelu ja tekeminen tarkoittaa sekä millä tavalla sisältöjen avulla voidaan tehdä tavoitteellista viestintää.

Webinaarit ovat maksuttomia SF-Caravan ry:n jäsenyhdistysten jäsenille.

Koulutus toteutetaan Microsoft Teams -palvelua käyttäen.
 

Ilmoittautumiset eräpäiviin mennessä alla olevalla lomakkeella.

 

 

 


 

 

 

Koulutukset

Lisää