Leirintämatkailun kehittämispäivät 2021

13.3.2021 - 14.3.2021
Deadline: 7.3.2021

Leirintämatkailun elämyksellisyys palvelumuotoilun keinoin

Kohderyhmä

 • SF-Caravan ry:n jäsenyhdistysten puheenjohtajat, sihteerit ja muut luottamushenkilöt
 • Leirintäaluetoiminnan vetäjät ja muut aluetoiminnassa mukana olevat
 • Leirintäalueyrittäjät
 • Kaikki leirintämatkailun kehittämisestä kiinnostuneet

Sisältö
         Lauantaina

 • Palvelupolku ja sen hahmottaminen
 • Elämyksellisyys ja elämyksellisyyden mahdollisuuksien löytäminen
 • Elämyksistä kannattavaa liiketoimintaa
 • Asiakaslähtöisten palvelujen ja elämysten kehittäminen – palvelumuotoilu

  Sunnuntaina
 • Leirintämatkailun brändin hyödyntäminen sosiaalisessa mediassa
   

      Lisäksi koko viikonlopun ajan
      
Luentoja, keskusteluja, yhdessä työstämistä – työpajatyöskentelyä, ideointia ja verkostoitumista.
      Koulutus on vuorovaikutuksellista, joten sen anti perustuu osallistujien aktiivisuuteen.
 

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on antaa osallistujille hyviä käytänteitä omien leirintäalueiden kehittämiseen entistä elämyksellisemmiksi. 
Elämysteeman ympärillä pohditaan leirintämatkailua nyt ja tulevaisuudessa niin omasta, leirintäalueen kuin leirintämatkailijankin näkökulmasta ja tarpeista.
Kurssilla opitaan mitä palvelumuotoilu on, mitä sillä halutaan rakentaa ja mitkä sen mahdollisuudet ovat.
Ideariihet ja työpajat auttavat kurssilaisia löytämään uusia mahdollisuuksia elämysten oivaltamiseen ja tuottamiseen, asiakkaiden tarpeiden tunnistamiseen ja asiakaslähtöisyyden kehittämiseen osana menestyvän ja palvelevan leirintäalueen konseptia.
 

Luennoitsijat                    

 • Susanna Nuijanmaa, elämysmuotoilija, matkailu- ja palveluliiketoiminnan lehtori, Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK
 • Minna Tunkkari-Eskelinen, elämysmuotoilija, yliopettaja, Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK
 • Eero Ettala, sosiaalisen median vaikuttaja, huippulumilautailija
   

Ilmoittautuminen
Sunnuntaihin 7.3.2021 mennessä alapuolella olevalla lomakkeella tai sähköpostilla: anne.nieminen@karavaanarit.fi
Kurssille voi osallistua jompanakumpana tai molempina päivänä.
Ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen tilaisuutta edeltävällä viikolla. Osallistujien laitteiden testaaminen lauantaina klo 9.30-10.00 ja sunnuntaina 9.30-10.00.

Osallistumismaksu
Kurssi on osallistujille maksuton.

 

 

 

Koulutukset

Lisää